Den Gyldne Sko

Der var en gang en ridderlig formand, som gerne ville værdsætte sit folk. Derfor indskrev han i protokollen denne fundats.

Dette er en hæderspris!

12. december 2003

På bestyrelsens vegne

Jørgen Hald Pedersen

Hædersprisens navn er Den Gyldne Folkedansersko.

Prisen uddeles 1 gang årligt – fortrinsvis ved juleafslutningen til et medlem af Assens Folkedansere

Modtageren af Den Gyldne Folkedansersko skal i årets løb have gjort sig særligt bemærket i sammenhæng med Assens Folkedansere.

Modtageren af Den Gyldne Folkedansersko skal indtil næste prisoverrækkelse drage omsorg for prisen.

Modtageren af den Den Gyldne Folkedansersko skal ca. 1 år efter overrækkelsen vælge en ny modtager og motivere sit valg.

Det er besluttet, at denne pris ikke længere uddeles.

Uddelt til:

2003 Harald Olesen

2004 Harry Ploug

2005 Karin Sørensen

2006 Else Jensen

2007 Bente og Bent Leth

2008 Conni Hansen

2009 Poul Pedersen

2010 Morten Nielsen

2011 Claus Morten Rasmussen

2012 Ingrid Ploug

2013 Ulla Pedersen

2014 Bestyrelsen

2015 Kaj Friis

2016 Ninna Aasen