Velkommen til Assens Folkedansere

Sjov Motion

Glad Musik

Fornøjeligt samvær med andre

Dans og bevægelse

Formand

Kaj Friis

Tlf. 22 47 74 91

Danseinstruktør

Pernille Poffler

Conni Hansen


Nye dansere er velkomne...


Kom og vær med..!


Ta' skiftesko med og få en rigtig hyggelig aften.


Og gerne en dunk vand, til drikkepausen!

Støtter Assens Folkedansere